Văn Minh Thu Trang

Tình yêu không phải là nhìn chằm chằm vào nhau, mà là nhìn chằm chằm về cùng một hướng

Created with Snap Created with Snap

The wedding photo album

Our best day

July 20th, 2021